Misyonumuz

Değerlerimiz ve İş İlkelerimiz
  • Müşteri menuniyetini herşeyin üzerinde tutma.
  • Değişime ve gelişime açık olmak.
  • Yaptığı işin en iyisini gerçekleştirdiğine dair inançlı ve hevesli olmak.
  • En önemli semayemizin insan olduğunu unutmamak.
  • Sürekli gelişmek için fon, maddi kaynak ve nitelikli iş gücü yaratmak.
  • İşimizle ilgili üstün etik ve moral anlayışa sahip olmak.
  • Şirketimizin iş kültürünün, itibarının ve ideallerinin kişisel kazançlarımızın önünde geldiğini bilmek.
  • Alt üst ilişkilerinde hoşgörü, demokrasi ve ideallere saygı göstermek.